Skip to content

Over het privacybeleid van Hootsuite

Hootsuite Inc. en gelieerde bedrijven (gezamenlijk 'Hootsuite') zetten zich in voor de bescherming van je privacy en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In ons privacybeleid wordt uiteengezet hoe Hootsuite informatie over je verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en beschermt. Er wordt ook beschreven welke keuzes je kunt maken rondom je gegevens.

Ons privacybeleid geeft informatie over het volgende:

 1. Onze diensten

 2. Welke gegevens verzamelen we?

 3. Hoe gebruiken we je gegevens?

 4. Wat zijn je rechten met betrekking tot je gegevens?

 5. Wie heeft er toegang tot je gegevens?

 6. Welke internationale gegevensoverdrachten vinden plaats bij Hootsuite?

 7. Hoe beschermen we je gegevens?

 8. Hoe lang bewaren we je gegevens?

 9. Hootsuites rol met betrekking tot de AVG en de Britse wetgeving inzake gegevensbescherming

 10. Je privacyrechten in Californië

 11. Wijzigingen in dit privacybeleid

 12. Contact met ons opnemen

Deze samenvatting van het privacybeleid van Hootsuite is alleen bedoeld ter informatie en heeft geen juridische gevolgen voor nalevings- of handhavingsdoeleinden. Raadpleeg hier de leidende versie van Hootsuites privacybeleid (alleen beschikbaar in het Engels).